แขวงทางหลวงสุโขทัย

พัฒนาและบำรุงรักษาให้ถนนสวยงาม และปลอดภัย เคียงคู่มรดกโลกและเป็นที่พึงพอใจของประชาชน

 

ประวัติความเป็นมา

แขวงการทางสุโขทัย  ตั้งอยู่บนทางหลวงหมายเลข ๑๒

ตอน สุโขทัย – บ้านกร่าง  กม.๑๗๗ ๗๔๔ ด้านขวาทาง

มีเนื้อที่ ๓๘ ไร่ ๒ งาน ๘๒ ตารางวา  

จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.๒๕๐๗