แขวงทางหลวงสุโขทัย

พัฒนาและบำรุงรักษาให้ถนนสวยงาม และปลอดภัย เคียงคู่มรดกโลกและเป็นที่พึงพอใจของประชาชน

เปิดศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561              วันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2560 แขวงทางหลวงสุโขทัยได้ดำเนินการเปิดศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 ได้มีพิธีปล่อยขบวนรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 3 มาตรการขับขี่ปลอดภัย "ขับช้า ไม่เกินกฎหมายกำหนด เปิดไฟหน้าเวลากลางวัน คาดเข็มขัดทุกครั้งขณะขับขี่ลดอุบัติเหตุ"  ณ บริเวณด้านหน้าแขวงทางหลวงสุโขทัย บนทางหลวงหมายเลข 12 ตอน สุโขทัย - บ้านกร่าง กม.177+350 
              โดยมีนายชัชพงศ์ เอมะสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยเป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วย ผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดสุโขทัย สถานีตำรวจภูธรบ้านสวน ตำรวจทางหลวง หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม และส่วนราชการต่างๆ เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว

เมื่อวันที่ : 28 ธันวาคม 2560