แขวงทางหลวงสุโขทัย

พัฒนาและบำรุงรักษาให้ถนนสวยงาม และปลอดภัย เคียงคู่มรดกโลกและเป็นที่พึงพอใจของประชาชน

แขวงทางหลวงสุโขทัยให้การต้อนรับ นายวรเดช หาญประเสริฐ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม และคณะวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 แขวงทางหลวงสุโขทัยให้การต้อนรับนายวรเดช หาญประเสริฐ หัวหน้าผู้ตรวจกระทรวงราชการกระทรวงคมนาคมและคณะ ณ ห้องประชุมเดชภิรัตนมงคล แขวงทางหลวงสุโขทัย

เมื่อวันที่ : 7 กรกฎาคม 2559