แขวงทางหลวงสุโขทัย

พัฒนาและบำรุงรักษาให้ถนนสวยงาม และปลอดภัย เคียงคู่มรดกโลกและเป็นที่พึงพอใจของประชาชน

แขวงทางหลวงสุโขทัย จัดประชุมการมีส่วนร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน วันที่ 6 กรกฎาคม 2559 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอศรีสำโรงเมื่อวันที่ : 6 กรกฎาคม 2559