แขวงทางหลวงสุโขทัย

พัฒนาและบำรุงรักษาให้ถนนสวยงาม และปลอดภัย เคียงคู่มรดกโลกและเป็นที่พึงพอใจของประชาชน

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 แขวงทางหลวงสุโขทัย นำโดย นายทศพร เหลืองกัลยาณคุณ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสุโขทัย ได้จัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันที่ศูนย์การศึกษาเด็กพิเศษจังหวัดสุโขทัย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแก่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่ 89เมื่อวันที่ : 22 พฤศจิกายน 2559