แขวงทางหลวงสุโขทัย

พัฒนาและบำรุงรักษาให้ถนนสวยงาม และปลอดภัย เคียงคู่มรดกโลกและเป็นที่พึงพอใจของประชาชน

แขวงทางหลวงสุโขทัย จัดกิจกรรม รวมพลังแห่งความภักดีเพื่อความจงรักภักดี รำลึกถึง พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่ 89เมื่อวันที่ : 22 พฤศจิกายน 2559