แขวงทางหลวงสุโขทัย

พัฒนาและบำรุงรักษาให้ถนนสวยงาม และปลอดภัย เคียงคู่มรดกโลกและเป็นที่พึงพอใจของประชาชน

นที่ 24 สิงหาคม 2559 นายสราวุธ ทรงศิวิไล รองอธิบดีฝ่ายบำรุงทาง ออกตรวจพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยและดินโคลนถล่มในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน สทล.2 และ สทล.5เมื่อวันที่ : 24 สิงหาคม 2559