แขวงทางหลวงสุโขทัย

พัฒนาและบำรุงรักษาให้ถนนสวยงาม และปลอดภัย เคียงคู่มรดกโลกและเป็นที่พึงพอใจของประชาชน

วันที่ 17 เมษายน 2559 เวลา 9.00 น. นายสุพจน์ เครือนพคุณ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมการขนส่งทางบก ได้่เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2559 ณ แขวงทางหลวงสุโขทัยเมื่อวันที่ : 17 เมษายน 2559